Directe democratie

Hieronder pleit ik voor directe democratie. Voor mij betekent dit niet, 'stemmen op issues of referenda', die de politiek belangrijk vindt, maar een mogelijkheid voor iedere burger aan te geven in wat voor samenleving hij/zij wil wonen.

maandag 22 februari 2010

Tekst Nationale Conventie 30 januari 2006


Van Nationale Conventie tot Nationaal Referendum
Meer Demokratie NU!

Hieronder eerst mijn tekst zoals ik die uitgereikt heb aan alle leden van de Nationale Conventie op 30 januari 2006, daarna een brief aan het Referendum Platform. Het zijn geen uitgewerkte plannen, maar teksten, die zo uit mijn hoofd de computer in getypt zijn. Ik kan dit nooit alleen realiseren. Alle positieve inbreng of facilitering is meer dan welkom!!

Betere ideëen voor vormen van directe democratie
Een paar feiten. Ons stelsel is een parlementaire democratie binnen een Koninkrijk. De Koning wordt niet democratisch gekozen. Er zijn veel bestuurders, die niet democratisch zijn gekozen, zoals topmensen uit het internationale bedrijfsleven, deze hebben veel macht en invloed over het volk en zijn bestuurders. Er is ook een parlement, waaruit een regering wordt gevormd, maar waarvoor 50% + één steun genoeg is. Ons systeem is namelijk zo dat de kloof al begint na de verkiezingsuitslag. Onderhandelingen tussen partijen resulteren in een regering van bijv. 51%, 49% wordt buiten de macht gehouden. Maar ook stemt men op een partij of een persoon, die wel ideëen heeft en beloftes doet, maar zich er niet aan hoeft te houden (kan misschien ook niet altijd). Vier jaar later herhaalt alles zich weer en idealen worden nooit gerealiseerd. Het gaat alleen maar steeds beter met de economie en de kloven worden wereldwijd alleen maar groter. De wil van de ondemocratische machten is groot. Deze machthebbende bestuurders zijn immers ook mensen en verdedigen ook hun eigen belang of hun eigen verkregen rijkdom.

Een ander nadeel van ons systeem en de kloof is dat iemand alleen maar een kruisje mag zetten. Iemand kan voor kernenergie zijn, maar tegen het kapitalisme (liberalisme) of voor de economische politieke agenda van de VVD zijn, maar voor wat betreft milieu en natuur, meer op de lijn van GroenLinks of de SP zitten.

Elke individu uit het volk zou de kans moeten worden geboden dat te uiten wat hij/zij echt wil, wat het ook is. De politiek zou overtuigend nieuwsgierig moeten zijn, naar dat wat iedereen wilt en luisteren naar de wensen. Men kan nu dus stemmen, maar stemmen is echter niet meer dan een kruisje zetten. Door de ontwikkeling van Internet en door het feit dat bijna iedereen toegang heeft tot het Internet zijn er nieuwe kansen ontstaan voor de democratie.

Ik vind dat er een lijst van vragen samengesteld moet worden, die via Internet permanent wordt voorgelegd aan ‘het volk’. De vragenlijst moet helder krijgen wat de basisnormen en waarden zijn van het volk. Wat zijn de dominante principes van de mensen. Alle politieke partijen en alle andere politieke en maatschappelijke organisaties kunnen desgevraagd een of meerdere vragen opstellen, waarna na een debat een definitieve lijst ontstaat. Liberalen kunnen vragen naar het materialisme van mensen, maar de Socialisten bijvoorbeeld, naar het idealisme (of andersom). De opsteller van de vraag, wordt niet genoemd. Het moet hier gaan om hoofdlijnen van beleid. Bent u voor grote inkomensverschillen? Bent u voor of tegen oorlog in uw buurt? Vindt u het leuk om ellende te zien op de TV in Afrika? Wilt u rijker worden dan u bent? Wat vindt u belangrijker een wereldwijd systeem van ongelijkheid gepaard gaande met oorlog of een wereld waarin we alles eerlijk delen. Ik denk dat veel mensen naast een dosis egoïsme, nog steeds ook veel idealen hebben.

Voordeel: Het stelsel of de Grondwet hoeft niet veranderd te worden. Nadeel: mensen worden beïnvloed door de commerciële media en zijn hun idealen misschien kwijt, waardoor uitslag gevaarlijk kan worden. Is er een spanningsveld tussen leiderschap en directe democratie? Soms heeft de kudde ongelijk. Maar een goed opgeleide en goede geïnformeerde kudde niet. Een leider is een verschijnsel uit het verleden, waarin volkeren ten strijde tegen elkaar trekken en waarin er geen tijd is voor overleg. Ook in een noodsituatie, moet er bij crisis een leider zijn. Maar bij zoiets traags en logs als de maatschappij is dit m.i. veel minder aanwezig

Om een mening te kunnen vormen, moet men helder kunnen denken en voorzien zijn van alleen maar correcte informatie, i.p.v. op gevoel inspelende commerciële uitingen en zenders. Reclame-uitingen, showprogramma’s en Hollywood-films, waarin onze florerende economie en technologie nog eens wordt gepresenteerd, alsof het de normaalste zaak van de wereld is, (bovenop de realiteit buiten, waar dat dus ook al zo is), zijn eigenlijk ook zendtijd voor politieke partijen. Het is dus hoog tijd voor meer herhalende waarheden en betrouwbare informatie, i.p.v. weggestopt in een praatprogramma, waar toch maar een deel van ‘het volk’ naar kijkt. Juist de massa, moet gestimuleerd worden om na te denken, zeker als we hun mening gaan vragen en serieus moeten nemen.

Als aan de voorwaarde wordt voldaan, dat iedereen wijs en verstandig is, zouden we de mensen de mogelijkheid moeten geven, om wanneer het hun zelf uitkomt achter de PC te kunnen gaan zitten en een vragenlijst in te vullen, waarin ze hun mening genuanceerd kunnen geven over grote thema’s.

Hierbij is van belang, dat deze gegevens (niet gekoppeld aan persoonsgegevens) worden bewaard zolang iemand leeft en door hem zelf kunnen worden veranderd. Een televisieprogramma van de ene signatuur kan op een bepaalde vraag inspelen en mensen proberen te beïnvloeden, een andere redactie kan een andere mening uitdragen. Op de site zou ook doorgeklikt moeten worden naar sites met voorlichting.

Aangezien zo’n referendum een permanent karakter gaat krijgen, zal de invloed, naar loop van tijd, als steeds meer mensen de (een deel) van de lijst hebben ingevuld, alleen maar groter worden. Op een gegeven moment, heeft bijvoorbeeld 90% zijn mening gegeven. Daar gaat een dwingende macht van uit. Maar ook zal, als een deel van het volk een te radicale mening, gaat invullen, anderen als reactie, een genuanceerde en gematigde mening geven, men ziet namelijk de uitslag ook. De politiek en het volk hebben dan voor het eerst in handen wat men wil. Het voordeel is: Er ontstaat een wisselwerking! en er zijn geen verrassingen meer.

N.B.

Van belang is dat er niet alleen maar vragen worden gesteld, maar ook moeten lijstjes worden voorgehouden van prioriteiten of methodes. Economisch welvaren van Nederland nr. 1 of Wereldwijde Vrede 1! Mag een gekozen regering, tegen een meerderheid ingaan, zo ja wanneer wel en wanneer niet? Mogen minderheidsstandpunten een uiting krijgen in een eigen kring?

Alle partijen doen mee
In een democratie als de onze, vindt er veel plaats van het kruisje op de lijst tot de besluiten van de Ministerraad. Er is dan wel geen sprake van een coup, maar ondemocratische krachten hebben veel invloed op het beleid. Is dit wel wat de mensen willen? Misschien wel/misschien niet.

Maar ook geldt het volgende. Iemand die in een bestuur wil gaan zitten, heeft al een bepaalde persoonlijkheid. Er wordt ook politiek bedreven en de bestuurder heeft ook zijn eigen belang. Dit is allemaal ruis tussen de stemgerechtigde en de beleidsmakers en beslissers. Het zou wettelijk moeten worden opgelegd dat alle politieke partijen moeten deelnemen aan de regering. Iedere partij moet zich dus zakelijk en resultaatsgericht opstellen in de onderhandelingen. Het kan. Paars kon ook. Ik stel dus een permanente Nationale regenboog coalitie voor, die o.a. via het permanente referendum contact houdt met ‘het volk’. Een gekozen president, of misschien zelfs de koning kan dan als onafhankelijke voorzitter met adviseurs het een en ander in goede banen leiden. Deze voorzitter moet zich dus wel kunnen identificeren met de richting, waar het Referendum naar wijst. Logischer is een gekozen President.

Maar ook kunnen de mensen in het land veel meer dan nu echt stemmen voor wat ze willen, i.p.v. vooruit te lopen op een bepaalde uitslag, waarbij die of die coalitie waarschijnlijk zal zijn, n.a.v. van wat men gehoord heeft via de peilingen. De mensen die in het land wonen en werken moeten ook met elkaar samenleven, dus de politiek moet het goede voorbeeld geven en dus niemand buitensluiten, hoe klein en radicaal ook.

Twee stemmen

In plaats van één, zouden mensen ook op twee verkiesbare personen moet kunnen stemmen, nr 1. en nr 2., ook van een andere lijst. Dit geeft verdere nuance.

Naar een idee van drs. D. Mooij, Verslag van een Individuele Brainstorm, 30 januari 2006 © Diederik Mooij 2006

Diederik Mooij is nu 53 jaar, kunsthistoricus (afgestudeerd 1991) en heeft gewerkt bij het Venduehuis der Notarissen, Research voor Beleid, Uitgeverij Vuga, Heineken, kunsttijdschrift Beeld, en meubelhandel ‘de Klare Lijn’. Hij is nu free-lance genealoog. Hij heeft door jarenlange gezondheidsproblemen niet veel overige werkervaring opgedaan. Wel heeft hij enkele ideëen ingediend voor de Nationale Ideëenlijn, die werden gepubliceerd, is zeer passief lid van de SP en altijd geïnteresseerd geweest in politiek en rechtvaardigheid. Het idee voor een permanent Nationaal Referendum houdt hem al jaren bezig. Ik sluit niet voor 100% aan bij welke partij dan ook. Dat zullen meer mensen hebben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten